Genel Bilgiler

TED Şanlıurfa Koleji Ortaokulu, Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında temel bilgi ve becerileri kazandırarak, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan olanaklarla ilgi duydukları sanat ve spor dallarındaki yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Orta okulumuzun alanında uzman ve ileri teknolojiyi kullanabilen öğretmen kadrosu, öğrencilerimize en üst düzeyde temel bilimler eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, bireysel özelliklerini dikkate alan çağdaş ölçme-değerlendirme yöntemleri ve belirli aralıklarla yapılan deneme sınavları sayesinde ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Bununla birlikte akademik başarıya ilaveten öğrencilerimiz serbest etkinlik saatlerinde bireysel yeteneklerine göre müzik, resim, yüzme, voleybol, futbol, basketbol, tenis branşlarında kendilerini geliştirerek zengin bir donanımla hayata hazırlanmaktadır. MEB tarafından 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan merkezi sınavlara uyum sağlamak amacıyla, 39 TED okulunda uygulanan merkezi sınavların yapısı yeniden düzenlendi. Buna göre, Temel Beceri Uygulaması (TBU) adını taşıyan ve yılda iki kere tüm TED ortaokullarında uygulanan ölçme aracı yürürlüğe girdi. "Temel Beceri Uygulamaları", 39 TED okulunda eş zamanlı olarak 5. 6. 7. 8. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanıyor.
Atatürk

Ansolon