Genel Bilgiler

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, yerleşkemizde 13 yıl sürecek olan uzun eğitim-öğretim hayatlarına anasınıflarımızda başlarlar. Kurucusu bizzat “Baş Öğretmen Atatürk” olan Türk Eğitim Derneği çatısı altında Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, kendine ve çevresine saygılı, hoşgörülü ve sorumlu, problem çözebilen, araştırmacı, kendine güvenen, sosyal ve iletişim becerilerine sahip, yaratıcı, bağımsız düşünebilen, açık görüşlü, ilkeli, aidiyet duygusuna sahip, akademik açıdan donanımlı, öz denetime sahip ve etik değerlere bağlı bireyler olarak yetişir ve “TED’li OLMAK AYRICALIKTIR” sloganıyla ilköğretime hazırlanırlar.

Bütün bu yüksek amaç ve değerlere ulaşabilmek için Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde TED Anaokulları için karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Program, çocuklarımızın yasları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularak Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Prof. Dr. Berrin AKMAN, Öğr. Gör. Dr. Tülin GÜLER ve Öğr. Gör. Dr. Gülden Uyanık BALAT rehberliğinde TED Anaokullarında görevli yaklaşık 40 öğretmenle iki yıl süren bir çalışmanın ardından hazırlanmıştır. Ayrıca çocukların ilgilerine göre şekillenen bu program, çocuklar ve öğretmen için zevkli ve eğlenceli uygulamalar içerir. Hazırlanan bu program tüm okul öncesi eğitim literatürlerinde etkisi ve sonuçları kanıtlanmış bazı teorik yaklaşımlardan etkilenmiştir.

Proje Yaklaşımı Tüm sınıf ya da küçük bir grup çocuk tarafından belirlenen anlamlı, gerçek bir konu üzerinde derinlemesine inceleme yapar. Böylece çocuklar zihinsel yaşantılarını geliştirir. Proje çalışmaları çocukların verimliliğini arttırır, oyun ve sistematik öğretim metotlarından öğrendiklerini arttırıp destekler. Çocukların çalışmalarına uyum ve süreklilik kazandırır.

Gymboree Yaklaşımı Çocukların problem çözme, yaratıcı düşünme, öz benlik kazanımı ve bağımsız bir öğrenen olarak yetişmelerinde yeni yollar önerir. Aynı zamanda, sağlanan malzemelerle aileler çocuklarını gelişimlerinin her aşamasında destekler ve çocuklarına öğrenmeyi öğretme konusunda yardımcı olabilirler.

Reggio Emilia Yaklaşımı Yalnızca bilişsel değil, duygusal gelişim üzerinde de önemle durur. Çocuk-yetişkin, çocuk-çocuk iletişimine ağırlık veren bir eğitim anlayışı izlenir. Bütün çocuklar öğrenmelerinde, sosyal etkileşimlerinde, çevrenin getirdiği her türlü sorunu çözmede gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazır bulunuşluğa sahiptir. Öğretmenler, çocukların potansiyellerini fark eder ve bütün çalışmalarında buna dikkat ederler.

GEMS (Great Explorations in Math and Science) Programı Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmeyi hedefler.

Primary Years Program (PYP) "Sorgulayıcı Öğrenme" ve "Öğrenci Merkezli” ilkesine dayanır. Çocuklar öğrenme sürecinde etkin bir rol oynar. Her öğrencinin farklı bir birey olduğu ve farklı öğrenme biçimine sahip olabileceği prensibini kabul eder.

Waldorf Okulları Program Yaklaşımı Çocuklar günlük rutin içinde özgür, yaratıcı oyunlar ve değişen etkinliklerin sonucunda aşama aşama aile ve ev hayatıyla daha geniş toplum hayatına doğal ve sağlıklı yöntemlerle geçiş yapabilirler.

Head Start Eğitim Programı Çocuğun gelişimine ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için disiplinler arası ve geniş kapsamlı bir bakışla, en üst düzeyde yarar sağlanmasıdır.

High/Scope Yaklaşımı Etkin öğrenme High/ Scope programının temel sürecini oluşturur. Etkin öğrenme “çocuğun yeni bir anlayışı; nesnelerle uğraşarak ve insanlarla, düşüncelerle, olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı bir öğrenme şekli” olarak tanımlanır.

Montessori Yaklaşımı Çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsat tanınır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam sağlanır.

Amaçları ve etkilendiği bilimsel yaklaşımları belirtilen TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANAOKULLARI EĞİTİM PROGRAMI problem çözme, tahmin yürütme, görerek yapma, keşfetme, araştırma, drama, anlatım, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, kavram ve zihin haritaları, yarışmalar, bulmacalar, örnek olay inceleme, tümdengelim, tümevarım, vb. yöntem ve tekniklerle uygulanır.

Kulüplerimiz

Her çocuk merak duygusuyla doğar. Çocuklarımızın sorularını cevaplamak, içlerindeki merak duygusunu doğru yöntem ve tekniklerle destekleyebilmek temel
amaçlarımızdandır. Bizler de TED Okulları Kulüp Uygulamaları kapsamında öğrencilerimizi çeşitli beceri ve ilgi alanlarıyla buluşturmanın keyfini yaşıyoruz.
Farklı yaş gruplarında bulunan anaokulu öğrencilerimiz kura yöntemiyle çektikleri kulüplerde sınıf arkadaşları dışındaki çocuklarla da paylaşım yapma şansı
buluyorlar. Tüm anaokulu öğrencilerimizin rotasyonlu olarak faydalandıkları kulüplerimiz ise şunlardır:

MİNİK ŞEFLER KULÜBÜ
Çocuklarımızın hem yaratıcılığını hem de el becerilerini geliştiren etkinlikler tasarlıyoruz. Bu sayede minik şeflerimiz yaptıkları yiyecekleri hayal güçlerine göre
diledikleri gibi şekillendirip süsleyebiliyorlar. Kendi tostlarını hazırlayabilmekten salamura zeytin kurmaya kadar farklı etkinliklerle buluşturulan çocuklarımız çeşitli tasarım tabaklar oluşturarak da yaratıcılıklarını
pekiştiriyorlar. Tarladan mutfağa, mutfaktan tabağa çeşit çeşit ürünleri gözlemleyip şekillendiren miniklerimiz ortaya çıkardıkları ürünleri de afiyetle yiyorlar.
BAHÇECİLİK KULÜBÜ
Fen bilimleri kazanımlarına yönelik olarak kök ve gövde incelemeleriyle kulüp dersine başlayan çocuklarımız, tohumdan fidana ve ağaçtan ürüne kadar tüm aşamaları deneyimleyip gözlemleyerek öğreniyorlar.
Öğrencilerimizin katılımcı, sosyal ve paylaşımcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı; kişisel beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktayız.
Bir diğer hedefimiz de her gün tüketmekte olduğumuz çeşitli gıda ürünlerinin yetişme şartlarını, zorluklarını ve önemini çocuklarımızın deneyimleyerek görmelerini sağlamak.
RUSÇA KULÜBÜ
Kulübümüzde çocuklarımız şarkılar, oyunlar ve eğlenceli etkinlikler ile Rusçaya giriş yapıyorlar.
İlerleyen derslerde Rusyayı ve kültürünü tanıyan çocuklarımız Rusçaya aşina olarak büyüyorlar.
Çevrelerinde gördükleri çoğu nesnenin Rusça ismini öğreniyorlar.
Çocuklarımız, dil gelişimi için önemli olan 4 ve 5 yaş aralığında yeni bir yabancı dille daha buluşmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.
AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
Kapla ve connect four gibi çeşitli akıl oyunlarını öğrenen çocuklarımız iş birlikli öğrenme, stratejik öğrenme ve yaparak- yaşayarak öğrenme gibi metotları kullanarak çeşitli oyunlar oynuyorlar.
Farklı strateji ve teknik geliştirmeye küçük yaşta başlayan çocuklarımız, kurdukları bağlantıları hayatın her anına entegre etme şansı yakalayabiliyor ayrıca ilkokul akıl
oyunları kulüplerimize de daha donanımlı olarak başlıyorlar.
Atatürk

Ansolon