Yabancı Diller

21.yüzyılın vazgeçilmez becerisi olarak karşımıza çıkan yabancı dil eğitimi, TED Şanlıurfa Koleji çatısı altında birinci derecede önem taşımaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin her ortamda yönlendirici ve belirleyici dialoglar kurabilecek kadar ifade kolaylığı kazanmış ve sürekli gelişime açık bir öğrenme süreci edinmiş olmalarıdır.

5.Sınıflarda İngilizce Eğitimi
Öğrencilerimiz 5. sınıfta haftada 16 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce programı dahilinde öğrenim görmektedirler. Dersler Türk Eğitim Derneği İngilizce programı çerçevesinde ve Avrupa Birliği Dil Edinim Programına uygun bir biçimde yabancı ve yerli Öğretmenler tarafından işlenmektedir. 5. sınıf düzeyindeki öğrenciler Cambridge YLE Flyers sınavına tabii tutulmaktadırlar.

Öğrenciler bütün öğrenme stillerine hitap edecek bir program ve müfredat dahilinde derslere girmekte, proje etkinlik ve konuşma kulüplerinde öğrendiklerini hayata geçirmektedirler.

6.7.8 Sınıflarda İngilizce Eğitimi
Bu sınıflarda da bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitimimiz devam etmekte ve ilave olarak yaratıcı projeler ve slayt sunuları ile güçlendirilmektedir. Sınıflarda sürekli olarak karşılıklı tartışma ve konuşmalar desteklenmekte, sözel çalışmalara ağırlık verilmektedir.
Atatürk

Ansolon