Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Sosyal bilgiler dersiyle öğrencilere; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı, çağdaş değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin sebep ve sonuç ilişkisi kurmaları, kanıta dayalı akıl yürütmeleri, kaynak kullanımı ve farklı yorumlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Sosyal bilgiler dersinde aktif öğrenmeye dayalı etkinlik uygulamalarına yer verilmektedir. Bu uygulamalar; ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve zeka türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Öğrencilere verilen ödev ve projeler günlük hayatla ilişkilendirilmektedir. Sosyal bilgiler dersi harita, film, fotoğraf, sunular ve internet gibi teknoloji araçları kullanılarak işlenmektedir. Küresel bağlantılar dikkate alınarak konuların işlenişinde yakından uzağa ilkesi izlenmektedir.
Atatürk

Ansolon