Beden Eğitimi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ:
Beden Eğitimi; bireyleri bedenen, ruhen ve fikren olgunlaştıran, vücudun yapı ve fonksiyonlarını geliştiren, eklem ve kasların dengeli bir biçimde büyümesini sağlayan, boş zamanları değerlendirmeyi ve fizik gücünü en ekonomik tarzda kullanarak metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten faaliyetler bütünüdür. Beden Eğitimi Bölümü olarak; evrensel değerler ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Milli değerlerin anlam ve önemini kavramış, çağdaş bilgileri aktarma yeteneğine sahip, insani değerleri ve sosyal bütünleşmeyi centilmenlik (Fair-Play) anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan, Beden Eğitimi etkinliklerine istekle katılmayı seçen ve hayat boyu kullanabilecekleri spor becerilerini kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir. Derslerde uyguladığımız etkinlik ve faaliyetler ile öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz…
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ AMAÇLARI:
• Öğrencileri, ulusal ve evrensel değerlere sahip olan bireyler olarak yetiştirmek,
• Milli Bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavratabilmek, öğrencilerimizi törenlere katılmaya istekli kılmak,
• Beden Eğitimi derslerinde kavramsal uygulamalara yönelik etkinlikleri uygulamak,
• Ölçme değerlendirme etkinliklerini planlayarak uygulamak,
• Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirmek,
• Öğrencilere statü kazandırmak,
• Öğrencilerimizin görev, sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmek,
• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak,
• Öğrencilerin sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlayabilme, öğrencilere iyi duruş alışkanlığı edindirmek,
• Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazandırmak,
• Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmelerini sağlamak,
• Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yenilikler konusunda öğrencileri bilgilendirerek, öğrencilerin yeniliklerle ilgili araştırma becerilerini geliştirmek,
• Beden Eğitimi ve Sporun sağlığa yararlarını kavratarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmalarını sağlamak,
• Yetenek ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmelerini sağlamak,
• Spor, araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunları gereği gibi kullanma yeteneğini geliştirmek,
• Okul içi ve dışı organizasyonlar ile sporun kaynaştırıcı özelliğinin farkında olmalarını sağlamak,
• Teknolojinin, bilginin edinilmesinde önemli bir faktör olduğunu fark eden ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanan bireyler olmalarını sağlamak.
Atatürk

Ansolon