FEN BİLİMLERİ

TED Şanlıurfa Koleji Özel Anadolu Lisesinde Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durulur, bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerileri geliştirilir, öğrencilerin çok geniş bir yelpazedeki kavramları açıklamaları ve uygulamaları sağlanır. Bütün derslerde öğrencilerin genel iletişim becerilerini geliştirmeleri, bilimsel bir dilde iletişim kurmaları hedeflenir. Fen bölümü, öğrencilerin hem fen konularına ilgi duymalarını, hem de bilimden zevk almalarını teşvik eder. TED Şanlıurfa Koleji Özel Anadolu Lisesi Fen bölümü öğrencilerin yaşadıkları ortamı ve çevrelerini tanımalarını sağlayacak yeterli bilgiyi, özgüveni ve becerileri kazandırmayı; onların teknolojik açıdan gittikçe gelişen dünyada bilgili, katılımcı bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

Atatürk

Ansolon