Türkçe

Türkçe derslerimizde öğrencilerimize anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığını geliştirmek, verilen bir durum karşısında yorum gücünü artırmak, dilimizin kurallarını benimsetmek, Türkçeyi doğru ve etkili olarak kullanmalarını sağlamak doğrultusunda Türkçe öğretimini yapmaktayız. Öğrencilerimize sürekli ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak ve sözcük dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamak amacıyla her sınıf düzeyi için hazırlanan okuma projeleri uygulanmaktadır.
Türkçe dersi kapsamında haftada bir ders saati olarak uygulanan kütüphane dersinde öğrencilerimizle aylık olarak okudukları kitapla ilgili yaratıcı okuma,yazma çalışmaları, yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanında okudukları kitapların yazarları ile buluşturarak atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Atatürk

Ansolon