Matematik

Matematik dersinde öğrencilerimizin merak eden, motivasyonu yüksek, inceleyen ve araştıran, keşfeden, örnekler vererek öğrendiklerini kullanan, öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yapabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimizin işlemlerde akıcı olması, matematiksel kavramlar arasında ilişki kurması, matematiğin dilini, kavramlarını, terimlerini ve sayıları kullanarak iletişim kurabilmesi, matematiksel modellemeler yapabilmesi, akıl yürütmek ve nesneler arasındaki ilişkileri matematiksel terimlerle ifade etmek için uygun stratejileri seçebilmesi ve problem çözme becerilerine sahip olmasını hedeflemekteyiz.
Dersimizde öğrencilerimizin matematiği sevmesini ve ilgi duymasını, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları için fırsatlar yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlamakta ve uygulamaktayız. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut öğrenme modellerinden yola çıkılarak ele alınır. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak ders tasarımları yapılmaktadır.
21. yüzyıl becerilerinden biri olarak görülen finans okuryazarlığı alanında yetkinlik kazandırmak da matematik dersi içeriğinde ele alınan proje çalışmamızdır.
Atatürk

Ansolon