Hayat Bilgisi

Hayat bilgisi dersinde; öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, kaynakları etkili kullanma, öz yönetim, etik davranma, kendini tanıma, kişisel gelişimini izleme, duygu yönetimi, sorumluluk, iş birliği ve takım çalışması, paylaşım ve temalarla ilgili temel kavramları tanıma becerilerini kazanmalarını amaçlamaktayız.
Öğrencilerimizin temel yaşam ve toplumla uyumlu yaşama becerilerini, olumlu kişisel niteliklerini, doğa ve doğayla ilgili olayları anlama becerilerini geliştirici kazanımları, gözlem, inceleme, deney, araştırma, yaratıcı drama, gösteri, grup tartışması, beyin fırtınası, soru yanıt, rol yapma, canlandırma ve gezilerle zenginleştirmekteyiz.
Atatürk

Ansolon