Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz öğrencilerimizi:
Araştıran-sorgulayan,
Problem çözebilen,
Kendine güvenen,
İş birliğine açık,
Etkili iletişim kurabilen,
Yeni teknolojileri kullanabilen,
Bilimsel düşünme becerilerini kazanmış,
Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen,
Çevre bilinci, doğal dengenin varlığı ve önemini kavrayan,
Yaratıcılık ve inovatif becerileri gelişmiş,
Sağlık okuryazarlığı gelişmiş,
Atatürk

Ansolon