Genel Bilgiler

TED Şanlıurfa Koleji İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında; temel bilgi ve becerileri kazandırarak, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan olanaklara ilgi duydukları sanat ve spor dallarındaki yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, yabancı dil ağırlıklı olarak Türkçe sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz İngilizce, drama, müzik, robotik kodlama, zarafet, eğlenceli bilim, Ayrıca 1. sınıftan itibaren bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla tenis, yüzme, dans ve ritm eğitimi verilmektedir. Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla seramik; zeka gelişimleri için ise satranç eğitimine önem verilmektedir. Bunun yanında 4. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca Dersi verilmektedir.

Yabancı dil dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin yabancı dili öz güvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönetik araştırmalar yaparak programlar geliştirilmektedir.

Ansolon