Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

TED Şanlıurfa Koleji Özel Lisesinde rehberlik çalışmaları öğrencilere yönelik çalışmalar, kariyer gelişim planlama çalışmaları, anne babalara yönelik çalışmalar şeklinde yürür. Lise Hazırlık sınıflarında ve 9. sınıfta okulumuza yeni başlayan öğrencilere uyum çalışmaları yapılır ve öğrencilerin kişisel özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri ve akademik gelişimleri izlenerek çalışmalar sürdürülür. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak bu özelliklerine uygun seminerler düzenlenir. Okulumuzda Hazırlık sınıflarından başlayarak öğrencilerimizin kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanımaları, güçlü yönlerini belirlemeleri, farklı meslek gruplarını tanıyabilmeleri ve mesleki hedeflerini oluşturmaları konularında çalışmalar yapılır. Ayrıca öğrencilerin gelişimlerini izleyebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır. Bölümümüz öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak velilerin ihtiyaç duyduğu konularda seminerler düzenler.

 

 


Ansolon